ObjectMachineYoM
37551Zahnrad Stossmaschine
MITSUBISHI SC 15 CNC
1992150   
30492Stossmaschine - horizontal
KLOPP 550